Creativiteit? Zwaar overschat!

Peertje
Copyright Sebastian Sebastian

Echt waar, al dat gedoe over creativiteit, briljante ideeën, inspiratie: zwaar overschat. Daar gaat veel teveel aandacht naartoe. Want:

Een idee is pas een innovatie als er een probleem is. Wat gaat vaak mis? Er duikt een idee op, al dan niet in een georganiseerde brainstorm. Men denkt: “Hé, dat is een geinig idee!” Verliefdheid op het eigen idee, het overkomt velen. Vervolgens wordt het idee uitgevoerd. En het mislukt of blijkt geen meerwaarde op te leveren. Waarom niet? Omdat het geen behoefte vervult (ook geen latente), geen probleem oplost of geen verbetering brengt.

Zo kan het beter: Zoek eerst je probleem voor je gaat brainstormen. Duikt er een spontaan idee op? Hoera! Maar voordat je het definitief in je hart sluit: kijk wat het oplost. Maak een prototype, overleg met mensen, test je concept. Pas als er iets verbetert promoveert je idee tot innovatie.

Innovatie = verandering = eng. Ken je dat? Dat je andermans briljante idee moet gaan uitvoeren, terwijl je denkt: geef mijn portie maar aan Fikkie? Of dat één of andere manager in al zijn of haar wijsheid heeft bedacht dat er wéér een reorganisatie nodig is, waardoor je baan op losse schroeven staat? Innovatie is een verandering, veranderingen zijn voor de meeste mensen niet hun grootste hobby.

Zo kan het beter: Wie gaat de innovatie-die-alle-problemen-oplost allemaal aan? Klanten, medewerkers, het management. Logischerwijs betrek je die allemaal bij het tot stand komen van die innovatie. Wie weet het beste wat de klant wil? De klant toch?*

Genius = 1% inspiratie + 99% transpiratie. Edison zei het al. Heb je weleens een goede brainstorm meegemaakt? Zo’n middag waar iedereen boordevol inspiratie en ideeën vandaan komt, de energie stroomt en alle problemen op te lossen lijken? Geweldige bijeenkomsten zijn dat! Ik leid dat soort bijeenkomsten, echt genieten is dat. Maar het echte werk zit ervoor en erna. En daar gaat het mis. Ervoor lukt nog wel meestal: informatie zoeken, probleem helder krijgen. Maar erna, als er bijvoorbeeld drie winnend concepten zijn die moeten worden uitgewerkt, blijft het vaak stil. Er gebeurt niets.

Zo kan het beter: Denk vooraf na over wie de transpiratie gaat leveren. Zonder kartrekker gaat het karretje niet aan het rollen. Wie heeft bedacht dat een brainstorm nodig is? Is die bereid de kar te trekken? Zoniet dan is de brainstorm misschien een afleidingsmanoeuvre: het is niet zijn/haar probleem meer. Ideaal is natuurlijk als iederéén bereid is een idee te adopteren…

Heb je je probleem helder? Doet iedereen die belang bij een oplossing heeft mee? Heb je een kartrekker? Dán wens ik je veel creativiteit en inspiratie! Happy innovation!

(En kom je er niet uit? Ik denk graag met je mee.)
* Ik ben me ervan bewust dat de klant niet al zijn behoeften kent. Had je de mensen in het tijdperk van paard en wagen gevraagd wat ze aan beter vervoer zouden willen dan hadden ze gezegd een sneller paard, dat klopt. Maar een slimme innovator hoort daaruit dat snelheid een eis is bij beter vervoer. En hóe die eis wordt ingevuld, blijkt vervolgens voor de klant minder belangrijk.