Het gereedschap van de facilitator

Mindmap ordenen gereedschap
Orde in de chaos!

Als gebruiker van creativiteitstechnieken en werkvormen voor de minder creatieve onderdelen van een workshop verzamel je al snel een variëteit aan methodes. Je leest een boek, blog of COCD-creativitip, je maakt een aardige workshop mee en hóp, daar heb je weer wat tools voor in je gereedschapskist. Die raakt al snel vol en als je niet oppast wordt het een rommeltje. Reuze creatief, maar ook wat onhandig. Tijd voor wat ordening. Een paar suggesties:

  • Op resultaat: ideeën verzinnen, besluitvorming, ideeën verbeteren, kennismaken enz.
  • Op werkingsprincipe: provocatieve technieken, intuïtieve technieken, associatieve technieken enz.
  • Op vorm: individueel vs. groep, gesproken vs. stil, werken met beelden, duur van de werkvorm enz.
  • Op alfabet, datum, voorkeur enz.

Verschillende auteurs[1] hanteren elk hun eigen indeling, maar grofweg lijkt de meest gebruikte indeling te zijn: eerst op resultaat, en daarbinnen een onderverdeling op basis van vorm en/of werkingsprincipe,  daarbinnen bijvoorbeeld weer op alfabet. Heel praktisch is de tabel die Wichert van Engelen geeft: de werkvormen zijn ingedeeld op resultaat, met daarnaast per werkvorm informatie over waarvoor die (ook) geschikt is en wat voor soort techniek het is (vorm/werkingsprincipe). Dirkse-Hulscher en Talen geven de werkvormen weer in een mooi overzicht van twaalf categorieën, met per categorie tien vormen. Maar ze geven daarnaast ook een indeling op rol van de gebruiker: voor een gastspreker adviseren ze bijvoorbeeld de werkvormen “op rij”, “buzzen” en “verhaal”. Zo brengen ze je op ideeën, zonder dat je zelf het hele boek hoeft te kennen. Tassouls boek is minder gestructureerd en meer bedoeld om te leren over faciliteren dan om snel wat werkvormen te vinden, maar legt goed de werkingsprincipes uit: heel bruikbaar als je op zoek bent naar een krachtig nieuw werkingsprincipe.

Zelf stond ik onlangs met mijn mond vol tanden omdat mijn gereedschapskist weer eens een rommeltje was. Lastig om dan uit te leggen wat je meebrengt! Intussen heb ik weer wat ordening aangebracht. Vergeleken met de boeken die ik bekeek had ik andere categorieën: sommige uit de boeken gebruik ik nooit, en ik gebruik er ook die niet in die boeken staan en soms heb ik categorieën gesplitst. Afijn, mijn persoonlijke indeling:

Doel Waarvoor? Voorbeeld
Kennismaking Om elkaar aan het begin van een bijeenkomst (een beetje) te leren kennen Sleutelbos, Wie is je vader, wie is je moeder
Opwarmen Om de “creativiteitsspieren” op te warmen Idea-killer brainstorm, Associatiememory
Energizers Om het energieniveau op te krikken Klap doorgeven, Gordiaanse knoop
Peilen Om te weten wat er leeft en/of hoe de stemming is Stoplicht, Salking stick
Inventariseren Om te verzamelen wat er al is (aan ideeën/kennis/meningen) (Groeps-) mindmap, Wereldcafé
Bedenken Om meer/nieuwe ideeën te verzinnen ( deze categorie is onderverdeeld in inventariserend, gestructureerd, associatief, provocatief, confrontatief en intuïtief, volgens de indeling van Tassoul (Tassoul, 2009)) Absurd questions, Superhelden
Verbeteren Om bestaande ideeën te verbeteren Scamper, Advocaat van de duivel
Selecteren en prioriteren Om in een stapel ideeën/concepten ordening aan te brengen en een selectie te maken Tijdlijn, Haalbaar&Wow! (Engelen, 2010)
Woorden of beelden vinden Om een vorm te vinden om moeilijk uit te drukken begrippen of vage concepten of gevoelens te communiceren Auto-metafoor, Kaart kiezen
Besluitvorming Om met een groep beslissingen te nemen Consent, Stemmen
Tot slot Om een bijeenkomst af te sluiten en een goede start te maken met het vervolgproces Evaluatie in drie woorden, kaart aan jezelf schrijven

Zoals elke indeling kent ook deze zijn beperkingen, “tot slot” zou je bijvoorbeeld nog verder kunnen uitsplitsen, opwarmers en energizers lijken vaak op elkaar enzovoorts. Maar hé, ik kan alles weer terugvinden, daar ging het om! Succes met het opruimen van jouw gereedschapskist 😉

Dit bericht verscheen in september 2014 in de nieuwsbrief van het COCD: http://www.cocd.org/wp-content/uploads/2014/09/Het-organiseren-van-de-gereedschapskist.pdf

BIBLIOGRAFIE
Dirkse-Hulscher, S., & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek. Den Haag: Sdu Academic Service.
Engelen, W. v. (2010). Brainstormen met resultaat. Amsterdam: Pearson Education Benelux BV.
Tassoul, M. (2009). Creative Facilitation. Delft: VSSD.
 [1] (Dirkse-Hulscher & Talen, 2007) (Engelen, 2010) (Tassoul, 2009)